ინტერესის გამოხატვის ფორმა

თუ გაინტერესებთ ჩვენთან მუშაობა, გთხოვთ, იხილოთ გამოცხადებული ვაკანსიები ან მოგვწეროთ admin@kiu.edu.ge

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ინტერესთა გამოხატვის პროცესს მომავალი აკადემიური პერსონალისა და პროფესორების ასისტენტებისათვის. ინტერესთა გამოხატვის ფორმა.  (ინგლისურ ენაზე)


მიმდინარე კონკურსები

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა და  სტუდენტურ საქმეთა სპეციალისტის პოზიციების დასაკავებლად

 

დასრულებული კონკურსები

კონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა და  სტუდენტურ საქმეთა სპეციალისტის პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი სადოქტორო სკოლის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის  დასაკავებლად

კონკურსი კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის  ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

ონკურსი მენეჯმენტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის  ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად

კონკურსი ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინატორის, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების კოორდინატორისა და უცხო ენების ცენტრის კოორდინატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი საგანმანათლებლო ერთეულის ადმინისტრაციული კოორდინატორის, საგანმანათლებლო ერთეულის სასწავლო პროცესის სპეციალისტისა  და პროფესორის ადმინისტრაციული თანაშემწის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი მათემატიკის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და მენეჯმენტის პროგრამების აკადემიური მხარდაჭერის პერსონალის - სწავლების ასისტენტისა და პროფესორის ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის ოფიცერის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელის, ქსელის ადმინისტრატორისა და სისიტემური ადმინისტრატორის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მენეჯმენტის მიმართულებით

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მათემატიკის მიმართულებით