ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (KIU) აბიტურიენტებს სთავაზობს ბაკალავრიატის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებს:

•  მენეჯმენტი

  მათემატიკა

  კომპიუტერული მეცნიერება