კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით

 02/06/2020

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

• ასოცირებული პროფესორი 2 (ორი) საშტატო ერთეული
       
დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კონკურსის გამოცხადების ბრძანება და თანდართული დოკუმენტაცია.

სხვა სიახლეები