პროფესორი რუდი ზაგსტი

რუდი ზაგსტმა შეისწავლა ბიზნეს-მათემატიკა ულმის უნივერსიტეტში (University of Ulm). სტოხასტური დინამიური ოპტიმიზაციის მიმართულებით დისერტაციის დაცვის შემდგომ, მისი პროფესიული კარიერა დაიწყო ჰიპო ვერეინსბანკში (HypoVereinsbank AG), სადაც ის მუშაობდა პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელად ინსტიტუციური საინვესტიციო მენეჯმენტის მიმართულებით. შემდგომში, პროფესორმა ზაგსტმა მუშაობა გააგრძელა  საერთაშორისო აქტივების მართვის კომპანიაში (Allfonds International Asset Management GmbH) საკონსულტაციო განყოფილების ხელმძღვანელის პოზიციაზე. მოგვიანებით კი, იგი დაინიშნა კერძო კვლევითი ინსტიტუტის, კომპანია რისკ ლაბის (RiskLAb GmbH) დირექტორის თანამდებობაზე ფინანსების მიმართულებით.


1992 წლიდან, პროფესორი ზაგსტს სხვადასხვა აკადემიური თანამდებობა ეკავა აუგსბურგის (Augsburg), სენტ გალენის (St. Gallen), მიუნხენის (Мunich), ტორონტოს
(Toronto), ულმისა (Ulm) და სინგაპურის (Singapore) უნივერსიტეტებში.  ჰაბილიტაციის გავლის შემდგომ (2000 წ.), პროფესორმა ზაგსტმა მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტიდან მიიღო მოწვევა მათემატიკური ფინანსების პროფესორის თანამდებობაზე მუშაობის შესახებ (2001 წ.), სადაც ამჟამად იგი მათემატიკური ფინანსების კათედრის თავმჯდომარე და სადაზღვევო კვლევითი ცენტრის - ERGO (ERGO Center of Excellence in Insurance) ხელმძღვანელია. პროფესორ რუდი ზაგსტის კვლევები ორიენტირებულია ფინანსურ ინჟინერიაზე, რისკებისა და აქტივების მენეჯმენტზე.


2003 წელს პროფესორი ზაგსტი დაინიშნა ეკონომიკის ფაკულტეტის მეორე წევრად. 2004 წლიდან, მას მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტისა  (Technical University of Munich) და ბაიროითის უნივერსიტეტის (University of Bayreuth) ერთობლივი ელიტარული პროგრამის  - „ფინანსები და ინფორმაციის მენეჯმენტი“ (Finance & Information Management) თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა უკავია. პროფესორი ზაგსტი ასევე მუშაობს ბავარიის ეკონომიკის, რეგიონული განვითარებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს (Bavarian State Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy), მიუნხენის ფინანსურ  საინიციატივო ცენტრში (FPMI - Munich Financial Center Initiative) და ბავარიის კვლევითი ფონდის (Bavarian Research Foundation) მრჩეველთა საბჭოში. ის ასევე გახლავთ კომპანია Ecuadorhilfe Stuttgart-ის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი.


2007 წელს პროფესორ ზაგსტს ჟურნალ Unicum Beruf-ის მიერ მიენიჭა „2007 წლის საუკეთესო პროფესორი“-ს წოდება იმ წვლილისათვის, რაც მან სტუდენტების პრაქტიკული განათლების სფეროში შეიტანა.

 

 

პროფესორი ნათია ზედგინიძე

პროფ. ნათია ზედგინიძე ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორია. მას აქვს საჯარო, ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორებში 20 წლიანი მუშაობის გამოცდილება. 2006 წლიდან იგი არის ასოცირებული პროფესორი, ლექტორი და მენტორი.

პროფ.ზედგინიძის სპეციალიზაცია ასევე მოიცავს შიდა აუდიტს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებში/კომპანიებში საერთაშორისო მართვის სისტემის სტანდარტების (ISO) შესაბამისად. იგი ავითარებდა კომპანიების მართვის სისტემებს და ამზადებდა მათ ISO სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირებისათვის.

პროფ.ზედგინიძის სპეციალიზაცია ასევე მოიცავს შიდა აუდიტს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებში/კომპანიებში საერთაშორისო მართვის სისტემის სტანდარტების (ISO) შესაბამისად. იგი ავითარებდა კომპანიების მართვის სისტემებს და ამზადებდა მათ ISO სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიცირებისათვის.
 
პროფ. ზედგინიძეს აქვს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების (USAID, GIZ, UNDP, DRC, EBRD და სხვა) მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტებში ექსპერტ-კონსულტანტის რანგში მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება. მისი საკონსულტაციო და ექსპერტული საქმიანობა მოიცავს ორგანიზაციული შესაძლებლობების და ადამიანური კაპიტალის განვითარებას.
 
პროფ. ზედგინიძემ სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა 2006 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი სადისერტაციო ნაშრომი ეკონომიკის მეცნიერებებში ეხებოდა საინვესტიციო პროექტების შეფასებას საქართველოში, აქცენტით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე და მათი შეფასების მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს, ეფექტურობისა და ეფექტიანობის თვალსაზრისით. მას ასევე აქვს მოპოვებული ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი მენეჯმენტში. 2009-2010 წლებში ბრითიშ პეტროლიუმის (BP) დაფინანსებით პროფ. ზედგინიძემ გაიარა ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტების მართვის კურსი PMI სტანდარტების შესაბამისად.
 
ნათია ზედგინიძე, ამავდროულად არის ცენტრალური ევრაზიის ლიდერთა ალიანსის (Central Eurasian Leadership Aliance - CELA Georgia) დირექტორი.

 

 "ფინანსები და ინფორმაციის მენეჯმენტი (FIM)" - საინფორმაციო შეხვედრა.
სპიკერები: FIM სამაგისტრო პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი, პროფესორი რუდი ზაგსტი;
KIU-ს მენეჯმენტის სკოლის ხელმძღვანელი, პროფესორი ნათია ზედგინიძე.