ციფრული ტრანსფორმაცია იწვევს ახალი ბიზნეს მოდელების წამოშობას, რომლებიც თავის მხრივ ძირეულად ცვლილან ფინანსურ სექტორს. ფინანსური სერვისების პროვაიდერებზე გაზრდილი კონკურეტული წნეხი, მოსახლეობის მზარდი სურვილი ისარგებლოს ციფრული შეთავაზებებით აღნიშნულ სფეროში, ახალი ტექნოლოგიები და მეთოდები, როგორებიცაა ბლოკჩეინი და მანქანური სწავლება, ციფრული და ავტომატიზირებული ფინანსური სერვისები სულ უფრო და უფრო მეტი მნიშვნელოვანი ხდება.  აღნიშნულის ფარლგებში, მომხმარებელთა მოლოდინებიც იზრდება. მათ სურთ საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება ციფრული და ავტომატიზირებული სისტემებით; ამავდროულად ელიან ისეთ გადაწყვეტებს რომლებიც ზედმიწევნით მორგებული იქნება მათ პერსონალურ საჭიროებებზე. 

მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა „ფინანსები და ინფორმაციის მენეჯმენტი“ ორიენტირებულია მოამზადოს  კურსდამთავრებულები ფინანსურ სექტორში სამომავლო გამოწვევებისთვის. კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ შექმნა ახალი ბიზნეს მოდელები ფინანსურ სექტორში.