აკადემიური პესონალი მენეჯმენტში

  აკაკი ხელაძე - პროფესორი, 
   მენეჯმენტი-ბიზნესის მიმართულება


•  მურთაზ კვირკვაია - ასოცირებული პროფესორი,
   მენეჯმენტი-ეკონომიკის მიმართულება საერთაშორისო აკადემიური პერსონალი

•  რუპერტ ბრენდმაიერი - პროფესორი, მენეჯმენტი

•  მარტინ კუპიეკი -  პროფესორი, მენეჯმენტი

•  ანდრეას დიტშ - საერთაშორისო მოწვეული პროფესორი,
   ინოვაციები და მეწარმეობა


•  ბეტინა მარსინკოვსკი - მოწვეული პროფესორი, მენეჯმენტი

•  შტეფან სირისი - მოწვეული პროფესორი, ეკონომიკა

•  გრეგორ ბერცი - მოწვეული პროფესორი, მენეჯმენტი

  მარტინ ლეროში - მოწვეული პროფესორი, ეკონომიკა