ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (KIU) სტუდენტური გრანტების  ფონდს შეუძლია დაფაროს  უნივერსიტეტში სწავლის და კამპუსში ცხოვრების გადასახადი და უზრუნველყოს საუნივერსიტეტო სტიპენდია.