საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისთვის

სწავლის გადასახადია 2250 ლარი (მოიცავს ყველა სასწავლო მასალას);
დეტალური ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით ჩარიცხვების სამსახურს: admissions@kiu.edu.ge სტუდენტებმა შესაძლოა მიიღონ  ფინანსური დახმარების პაკეტი საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად.


 
სა
ერთაშორისო სტუდენტებისათვის


სწავლის გადასახადია 5,500 აშშ დოლარის ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის შესაბამისად.

საცხოვრებელი ხარჯები წელიწადში შეადგენს 5000 აშშ დოლარს.