საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისთვის


საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურია 2250 ლარი (მოიცავს ყველა სასწავლო მასალას)

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ჩარიცხვების სამსახურს: Admissions@kiu.edu.ge. სტუდენტებმა შესაძლოა
  მიიღონ ფინანსური დახმარების პაკეტი საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად.
საერთაშორისო სტუდენტებისათვის

სწავლის საფასური 3220 აშშ დოლარის ექვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღეს ეროვნული ბანკის მიერ 
   დადგენილი კურსის შესაბამისად

საცხოვრებელი ხარჯები წელიწადში შეადგენს 5000 აშშ დოლარს.