საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისთვის

 

სწავლის გადასახადია 2250 ლარი (მოიცავს ყველა სასწავლო მასალას);

საცხოვრებელი ხარჯი: დეტალური ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით KIU-ს ჩარიცხვების სამსახურს: admissions@kiu.edu.ge სტუდენტებმა შესაძლოა მოიპოვონ უნივერსიტეტისგან დაფინანსება (ფინანსური დახმარების პაკეტი) საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად. საერთაშორისო სტუდენტებისათვის

სწავლის გადასახადია 5,500 აშშ დოლარის  ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღეს   ეროვნული ბანკის   მიერ დადგენილი კურსის შესაბამისად.

 საცხოვრებელი ხარჯები წელიწადში შეადგენს 5000 აშშ დოლარს.