საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისთვის

სწავლის გადასახადია 2250 ლარი (მოიცავს ყველა სასწავლო მასალას);

საცხოვრებელთნ დაკავშირებით, დეტალური ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით KIU-ს ჩარიცხვების სამსახურს: Admissions@kiu.edu.ge. სტუდენტებმა შესაძლოა მოიპოვონ უნივერსიტეტისგან დაფინანსება (ფინანსური დახმარების პაკეტი) საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად.


საერთაშორისო სტუდენტებისათვის

• სწავლის გადასახადია 5,500 ევროს ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღეს
  ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის შესაბამისად.

• საცხოვრებელი ხარჯები წელიწადში შეადგენს 5000 ევროს.