მეცნიერების ბაკალავრი კომპიუტერულ მეცნიერებაში


კომპიუტერული მეცნიერების საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ კონცენტრაციებს: პროგრამული ინჟინერია, კომპიუტერული ქსელები, მონაცემთა ბაზები და საინფორმაციო სისტემები, ხელოვნური ინტელექტი.