მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში

მათემატიკის საგანმანათლებლო პროგრამა ორგანიზებულია გამოყენებითი მიმართულებებით ინფორმატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების, მენეჯმენტის, ეკონომიკისა და ფინანსების, მეცნიერებების, ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის (STEM) სფეროებში.