ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მიზნად აქვს დასახული, ჩამოყალიბდეს რეგიონის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრად. უნივერსიტეტის მისიაა ადამიანური კაპიტალის მომზადების გზით ინოვაციებისა და უახლესი ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა. KIU-ს სტუდენტები და კურსდამთავრებულები აღჭურვილნი იქნებიან შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი განათლებით და უნარ-ჩვევებით. KIU-ს სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტების ჩართვას კერძო სექტორისა და დამსაქმებლების დახმარებით შემუშავებულ და განხორციელებულ სტაჟირების პროგრამებში.

KIU, კლასტერული ჰაბის საშუალებით, ხელს შეუწყობს რეგიონში ინოვაციების გაძლიერებასა და მეწარმეობის მხარდაჭერას.  KIU-ს კლასტერული ჰაბის მიზანია:

-  ინოვაციების სტრუქტურული ხელშეწყობა სტარტაპების მხარდაჭერის გზით
-  საწარმოების ხელშეწყობა გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბებაში მდგრადობის უზრუნველსაყოფად
-  კორპორაციული კულტურის სტიმულირება.

ქუთაისის საერთაშირისო უნივერსიტეტი  სამეწარმეო სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს კვლევებს, ტრენინგებსა და ტექნოლოგიების გადაცემას, მიზნად ისახავს საქართველოში და რეგიონში მდგრადი ინოვაციური ეკოსისტემის დამკვიდრების ხელშეწყობას ადამიანების, დისციპლინების, ორგანიზაციებისა და სექტორების დაკავშირების გზით.